Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eich cefnogi i fynd ar-lein


Summary (optional)
Gall y tîm Lles Cymunedol roi cefnogaeth dros y ffôn i unrhyw un dros 65 oed sy’n cael trafferth deall a chychwyn gwasanaethau a gweithgareddau ar-lein.
start content

Gallwn eich helpu gyda’r canlynol:

  • Defnyddio Zoom i’ch helpu i ymuno â gweithgaredd neu grŵp ar-lein
  • Sut i wneud fideoalwad er mwyn i chi gadw mewn cysylltiad gyda’ch teulu neu ffrindiau
  • Sut i agor cyfrif a siopa bwyd ar-lein
  • Sut i greu cyfrif e-bost syml

Rydym ni hefyd wedi llunio canllawiau cam wrth gam ar gyfer y pynciau yma, ynghyd â fideo sy’n dangos sut i gael gafael ar Zoom a'i ddefnyddio.

Canllawiau

Fideo

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, ffoniwch 01492 577449 neu anfonwch e-bost at arosyniach@conwy.gov.uk

end content