Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eirias a'r Gymuned


Summary (optional)
Yn Eirias rydym yn deall pwysigrwydd ein cymuned leol, a'r effaith y gall lleoliad fel Parc Eirias ei chael ar gymunedau. Ein hethos yw ein bod yn 'stadiwm lleol i bobl leol', ac wrth graidd yr ethos hwnnw yw'r bobl sy'n defnyddio ein cyfleusterau.
start content

O bobl chwaraeon elît i glybiau 'llawr gwlad', mae ein lleoliad yn cynnig cyfleoedd i bawb.  Os ydych chi neu eich clwb â diddordeb mewn darganfod sut y gallai Eirias ddod yn faes hyfforddi lleol i chi, cysylltwch â ni.

Yn ogystal â chyfleoedd chwaraeon, mae Eirias hefyd yn cynnig lleoliad i gynnal achlysuron arbennig. O briodasau i gynadleddau a phopeth yn y canol, mae gan Eirias y cyfleusterau a'r arbenigedd i sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant. Dewch i wybod mwy am briodasau, cynadleddau a llogi preifat.

end content