Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parti Chwarae Meddal


Summary (optional)
start content
  • Oedran: 5 oed ac iau
  • Uchafswm: 30 (rhaid i rieni aros)
  • Hyd y Parti: Chwarae am 1 awr a’r dewis i logi ystafell am ½ awr i gael bwyd.

Ewch yn wyllt gyda'ch ffrindiau yn y parti hwn. Adeiladwch dyrau gyda'n eitemau chwarae meddal, neidio a phlymio i mewn i'n pwll peli, rasio i lawr ein sleidiau, a bownsio cymaint ag y mynnwch ar ein castell bownsio. Mae gennym hefyd amrywiaeth o ganolfannau dysgu creadigol ar gyfer y rheiny ohonoch sy'n hoffi archwilio.

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Prisiau Canolfannau Hamdden

end content