Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrdd â'r Tîm Datblygu Hamdden


Summary (optional)
start content

Mae tîm datblygu hamdden Conwy wedi'i leoli yn Adeilad Coed Pella, Bae Colwyn, ac mae’n gyfrifol am ddarparu cyfleoedd chwaraeon a hamdden cynhwysol i bob oed a gallu. Gall y tîm helpu gyda datblygiad y clwb, addysg hyfforddwyr, cyfleoedd gwirfoddoli a chyllid ar gyfer clybiau ac unigolion. Mae'r tîm wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol, ac wedi cael gwobr datblygu insport Arian am eu hymrwymiad a’r ffordd maen nhw’n cydweithio.

Cwrdd â'r Tîm:

  • Swyddog Datblygu Hamdden – Caroline Jones 01492 575557 / 07733 013056
  • Swyddog Datblygu Gwledig – Tim Ballam 01492 575556 / 07717 543698
  • Swyddog Chwaraeon Anabledd – Mark Richards 01492 575593 / 07733 013004
  • Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored – Roger Pierce 07733 012997
  • Swyddog Datblygu Chwaraeon – Nathania Minard – nathania.scyner@conwy.gov.uk, 01492 575016 / 07925 371952
end content