Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Gwybodaeth Wrth Gyrraedd Dosbarthiadau Ffitrwydd Awyr Agored

Gwybodaeth Wrth Gyrraedd Dosbarthiadau Ffitrwydd Awyr Agored


Summary (optional)
start content

Canolfan Hamdden Abergele

 • Mae eich dosbarth yn cael ei gynnal ar y cae pob tywydd. 
 • Ewch trwy a heibio’r dderbynfa.

Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy

 • Os ydych yn cymryd rhan mewn dosbarth Seiclo Grŵp bydd yn cael ei gynnal ar y Llecyn Gemau Amlddefnydd.
 • Mae’r holl ddosbarthiadau eraill yn cael eu cynnal ar gae’r ysgol. 
 • Ar gyfer yr holl ddosbarthiadau ewch trwy brif fynedfa’r ganolfan hamdden a bydd aelod staff yn eich arwain at eich dosbarth.
 • Ar gyfer Cyflyru’r Corff byddwch angen codi eich pwysau o’r dderbynfa.   

Canolfan Ddigwyddiadau Eirias

 • Bydd yr holl ddosbarthiadau yn cael eu cynnal ar/ger y trac athletau felly defnyddiwch faes parcio’r Ganolfan Ddigwyddiadau (mynedfa gyferbyn â’r orsaf dân). 
 • Yna gallwch gerdded trwy Giât C a mynd i gyfeiriad derbynfa’r Ganolfan Ddigwyddiadau. 
 • Bydd aelod staff a hyfforddwr yno i’ch helpu. 
 • Mae dosbarthiadau beicio grŵp wedi eu rhannu’n ddau lefel.
 • Pan fyddwch yn cyrraedd cewch eich cyfeirio at y beic sydd bellaf i ffwrdd o’r dderbynfa.
 • Ar ddiwedd y dosbarth bydd gofyn i chi adael yn y cyfeiriad arall (yr un olaf i gyrraedd = y cyntaf i adael).

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno

 • Mae’r holl ddosbarthiadau yn cael eu cynnal ar y maes parcio felly parciwch ym maes parcio Tesco pan fyddwch wedi cyrraedd. 
 • Efallai y byddwch angen nôl offer o’r ganolfan hamdden. 
 • Mae system un ffordd yn ei le felly dilynwch yr arwyddion. 
 • Bydd staff y Ganolfan Hamdden ar gael i’ch helpu.


Os bydd angen mat arnoch nodwch na fyddwn yn eu darparu felly byddwch angen dod â mat a thywel gyda chi.

Mae’r holl offer ymarfer corff yn cael eu diheintio yn barod ar eich cyfer. Ni fydd ein peiriannau gwerthu ar gael felly dewch â diod gyda chi. Ni fydd ystafelloedd newid ar gael i’w defnyddio.

Cadwch eich pellter o eraill yn ystod yr ymweliad.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich dosbarth!

end content