Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mynwent Lawnt Llanrhos


Summary (optional)
Llanrhos
start content

Nid yw'r Wobr Baner Werdd yn berthnasol i barciau a gerddi yn unig ond mae hefyd yn berthnasol i bob man agored gwyrdd sydd yn darparu mantais i'r gymuned leol.

  • Lleoliad - Conway Road, Llanrhos

Mae Mynwent Lawnt Llanrhos yn darparu man tawel i'r gymuned ymweld ag o a thalu teyrnged i  anwyliaid a fu farw yn ogystal â darparu lle tawel ar gyfer meddwl am neu astudio hanes lleol neu deulu. Mae ychwanegiadau diweddar i'r ardd goffa, y safle claddu yn y coetir a'r adrannau aml ffydd wedi denu ac wedi ysbrydoli llawer o ddiddordeb a chysylltiad oddi wrth y gymuned.    

end content