Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Padlo Craig y Don


Summary (optional)
start content

Mae ein pyllau padlo ar gau ar hyn o bryd, wrth i ni wneud gwaith i’r huwchraddio.

Dyma un o byllau padlo awyr agored mwyaf Cymru. Mae’n mesur 116m - 21m ac yn 2 droedfedd / 0.6 metr o ddyfnder ar ei bwynt dyfnaf, ac yn atyniad poblogaidd iawn yn ystod tymor yr haf.

Mae’r cyfleusterau ar y safle’n cynnwys:

  • 'Caffi’r Pwll’ sy’n cynnig diodydd, byrbrydau, hufen iâ a theganau meddal i blant.
  • Byrddau picnic a meinciau
  • Toiledau cyhoeddus.
  • Mae parc i blant hefyd gerllaw, gyda ffens derfyn ddiogel o’i amgylch.

Mae yna rywfaint o fannau parcio am ddim ar gael ar y promenâd a gerllaw, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yno’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Mae’r gwasanaeth bws lleol yn pasio heibio’r safle’n rheolaidd, ac mae pob arhosfan o fewn pellter cerdded byr.

Lleoliad

Pwll Padlo Craig y Don,
Y Promenâd,
Colwyn Road,
Llandudno,
Conwy
LL30 3AA.

 

end content