Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Padlo Llandrillo-yn-Rhos


Summary (optional)
start content

Mae ein pyllau padlo ar gau ar hyn o bryd, wrth i ni wneud gwaith i’r huwchraddio.

Mae’r pwll padlo wedi’i leoli mewn man chwarae poblogaidd sy’n cynnwys llithrennau, siglenni, weiren wib ac offer chwarae eraill, yn ogystal â man gwelltog o faint da. Mae’r safle hefyd yn elwa o gael nifer o fyrddau picnic ac mae ffens derfyn ddiogel o’i amgylch. Er hwylustod, mae toiledau wedi’u lleoli o fewn tir y cyfleuster.

Mae lluniaeth ar gael o fewn tafliad carreg yn yr amrywiol gaffis, siopau hufen iâ a siopau eraill sydd wedi'u lleoli o fewn y gyrchfan hynod boblogaidd hon. Mae mannau gollwng cludiant cyhoeddus ardderchog yn y dref sy’n ei gwneud yn hawdd i chi gyrraedd y pwll padlo.

I’r rhai hynny ohonoch chi sy’n teithio mewn car, mae yna Faes Parcio Talu ac Arddangos gerllaw ar gornel Ffordd yr Abaty a Colwyn Avenue.

Lleoliad

Pwll Padlo Llandrillo-yn-Rhos,
Ffordd yr Abaty,
Llandrillo-yn-Rhos,
Bae Colwyn
LL28 4NG.

 

end content