Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal chwarae Gyffin


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Gyffin a’r offer sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Mill Hill
Gyffin
Conwy
LL32 8NN
Gellir cael mynediad i’r ardal chwarae o Ffordd Llanrwst a Mill Hill ger St Agnes Road

Cyfleoedd Chwarae

 • Pyst gôl (mae’r ardal hon yn cael ei defnyddio gan Ysgol Porth y Felin yn ystod amser ysgol)
 • Siglenni crud
 • Siglenni fflat
 • Aml-uned
 • Llithren
 • Si-so
 • Symudion sbring
 • Siglen fasged
 • Barrau codi
 • Pont siglo
 • Cerrig camu
 • Polyn troi
 • Trogylch

Mynediad

 • Mae’r ardal chwarae yn wastad gyda llwybrau tarmac sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Cyfleusterau

 • Mae maes parcio bychan ym mhentref Gyffin a maes parcio mwy ger Castell Conwy
 • Gellir dod o hyd i doiledau a lluniaeth yn y maes parcio mwy i’r dwyrain o’r ardal chwarae
end content