Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Tan y Fron


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Tan y Fron a'r offer a'r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Tan y Fron
Deganwy
LL31 9YL
Mae modd cael mynediad i'r ardal chwarae o Pentywyn Road (B5115)

Cyfleoedd chwarae

  • Siglenni crud
  • Siglenni fflat
  • Uned chwarae
  • Si-so
  • Bariau trosben
  • Mae goliau maint llawn yn yr ardal agored gyfagos

Hygyrchedd

  • Mae’r ardal chwarae yn wastad gyda llwybrau tarmac sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content