Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae y Glyn


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae y Glyn a'r offer a'r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Hen Ffordd Conwy
Capelulo
Dwygyfylchi

Cyfleoedd Chwarae

  • Siglenni fflat
  • Siglenni basged
  • Llithren raff
  • Cylchfan chwarae
  • Pyst gôl i blant iau

Hygyrchedd

  • Mae'r ardal chwarae ar wair heb unrhyw lwybrau troed

Cyfleusterau

  • Mae toiledau cyhoeddus yng Nghapelulo, llai na munud ar droed o'r parc
  • Nid oes llawer o le i barcio

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content