Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Kendal Road


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Kendal Road a'r offer a'r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Moelwyn Avenue East
Bae Cinmel
LL18 5DE
Mae'r ardal chwarae yn hygyrch ar droed o Kendal Road, Y Sgwâr, Rhodfa Bronwen, Trem Elwy a Roseview Crescent.

Cyfleoedd Chwarae

 • Siglenni crud
 • Siglenni fflat
 • Llithren ganolig
 • Uned chwarae
 • Cerrig camu
 • Unedau sbringiau
 • Si-so
 • Llithren

Hygyrchedd

 • Mae'r ardal chwarae gyda ffens o’i hamgylch ar wair heb unrhyw lwybrau troed
 • Mae'r safle’n gymharol wastad

Cyfleusterau

 • Mae toiledau cyhoeddus ar Ffordd y Foryd
 • Mae mannau parcio ar gael oddi ar Kendal Road
end content