Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Parc Victoria


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Parc Victoria a'r offer a'r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Parc Victoria
Ferndale Road
Cyffordd Llandudno
LL31 9NU 
Mynediad i gerbydau a cherddwyr i'r ardal chwarae o Ferndale Road.

Cyfleoedd chwarae

 • Siglenni crud
 • Siglenni fflat
 • Si-so
 • Unedau sbringiau
 • Powlen droelli
 • Uned chwarae
 • Llithren
 • Côn dringo
 • Rhwyd ofod
 • Pêl fasged

Hygyrchedd

 • Mae'r ardal chwarae yn un o laswellt gyda llwybrau troed rhwng eitemau o offer. Mae'r safle’n gymharol wastad

Cyfleusterau

 • Mae toiledau cyhoeddus ym maes parcio Osborne, oddi ar Ffordd Conwy, tua 10 munud ar droed o'r ardal chwarae
 • Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio yn yr ardal chwarae

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content