Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Parc y Frenhines


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Parc y Frenhines a'r offer a'r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Queen's Road
Craig y Don
Llandudno
Conwy
LL30 1TH
Mynediad hefyd o Park Avenue, Park Lane a Roumania Drive

Cyfleoedd chwarae

 • Siglenni fflat
 • Siglenni crud
 • Bwrdd rodeo
 • Polion troelli
 • Uned bownsio a throelli
 • Rhwyd ofod
 • Siglenni basged
 • Si-so
 • Cylchdröwr uwchben
 • Bariau paralel
 • Ceffyl siglo
 • Unedau sbringiau
 • Llithren
 • Llwybr ymarfer corff o amgylch ymyl y parc
 • Mae ardaloedd o laswellt agored i chwarae arnynt ac mae gweirglodd blodau gwyllt yn yr haf lle gallwch chwilio am loÿnnod byw a chwilod

Hygyrchedd

 • Mae'r parc cyfan yn wastad gyda llwybrau mynediad da a giatiau. Mae gan yr ardal chwarae wedi'i ffensio gylchfan chwarae sy'n hygyrch i gadair olwyn a siglen fasged fawr ar gyfer plant gydag anawsterau symudedd.

Cyfleusterau

 • Siopau a chaffis gerllaw
 • Canolfan tennis
 • Traeth a phromenâd Llandudno gerllaw
end content