Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Ffordd Gadlas


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Ffordd Gadlas a’r offer a’r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Ffordd Gadlas
Llysfaen
Bae Colwyn
LL29 8TB


Cyfleoedd Chwarae

 • Siglenni fflat
 • Siglenni crud
 • Siglen fasged
 • Rhwyd ofod
 • Uned chwarae
 • Si-so
 • Powlen droelli
 • Polion troelli
 • Unedau sbring

Hygyrchedd

 • Mae’r ardal chwarae yn fflat gydag wyneb tarmac yn gorchuddio’r rhan fwyaf o’r ardal sy'n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cadeiriau olwyn
 • Mae yno siglen fagsed fawr y gall plant â symudedd cyfyngedig orwedd neu eistedd ynddi a chwarae gyda’u ffrindiau

Cyfleusterau

 • Mae siop groser leol gerllaw
end content