Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Pwll Padlo Rhos


Summary (optional)
start content

Mae ein pyllau padlo ar gau ar hyn o bryd, wrth i ni wneud gwaith i’r huwchraddio.

Lleoliad

Ffordd yr Abaty,
Llandrillo yn Rhos
LL28 4NL
Mynediad hefyd o Bromenâd Rhos


Cyfleoedd chwarae

Yn ogystal â'r offer chwarae a restrir isod, mae gan y parc bwll padlo a llawer o fannau agored eang i chwarae. Yn ystod yr haf mae castell neidio ar gael yn y parc hefyd.

Offer chwarae

  • Siglenni crud
  • Siglenni fflat
  • Uned aml-chwarae
  • Llithren
  • Unedau sbringiau
  • Si-so
  • Cylchfan chwarae

Cyfleusterau

  • Mae siopau a chaffis gerllaw yn Llandrillo yn Rhos
  • Mae toiledau wedi eu lleoli ar y safle wrth ymyl y pwll padlo
  • Mae hufen iâ a lluniaeth ar gael ar y safle yn ystod yr haf yn unig
end content