Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Chwarae Parc Tir Prince


Summary (optional)
Lleoliad ardal chwarae Parc Tir Prince a’r offer a’r cyfleusterau sydd ar gael.
start content

Lleoliad

Ffordd Towyn
Towyn
Conwy
LL22 9EN
Ceir mynediad hefyd o Lys Glyndwr


Cyfleoedd Chwarae

 • Llithren
 • Siglenni crud
 • Si-so sbring
 • Ceffylau ar sbring
 • Cylchfan rhwyd rhaff
 • Paneli chwarae
 • Ffrâm ddringo rhaff
 • Siglenni fflat
 • Uned chwarae
 • Siglen fasged
 • Cyfleusterau parkour
 • Cyfleuster chwarae ar olwynion
 • Ardal gemau aml-ddefnydd (MUGA) gyda goliau pêl-droed a chylchoedd pêl-fasged
 • Mae yna ardaloedd llydan agored o laswellt i chwarae arnynt a chae pêl-droed maint llawn

Hygyrchedd

 • Mae'r parc ac ardal chwarae yn wastad gyda llwybrau mynediad da a giatiau. Mae yna siglen fasged mawr ar gyfer plant â symudedd cyfyngedig a chylchfan cynhwysol yn yr ardal chwarae i blant bach (nid cylchfan cadair olwyn)

Cyfleusterau

 • Mae gym a pharc sglefrio gerllaw
 • Mae yna siopau, difyrion a chaffis gerllaw ar Ffordd Towyn
 • Mae'r toiledau agosaf ar Ffordd y Twyni, Tywyn (5 munud ar droed)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content