Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parc Sglefrio Pentre Mawr


Summary (optional)
Pentre Mawr Park, Abergele
start content


Cyfleusterau chwarae ar olwynion yn addas ar gyfer BMX, byrddau sgrialu, sglefrio llinell a sgwteri

Offer:

  1. Rheiliau llyfnhau
  2. Rheilen lyfnhau grom
  3. Blwch llyfnhau
  4. Bocs hwyl
  5. Hanner peipen

Cyfleusterau:

Mae’r parc sglefrio wedi’i leoli mewn parc mawr gyda 2 Lecyn Gemau Amlddefnydd yn addas ar gyfer pêl-droed 5 bob ochr a lloches gymdeithasol. Mae man chwarae agored gerllaw hefyd sy’n addas i bob grŵp oedran.

end content