Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trac Athletau


Summary (optional)
start content

Traciau Athletau Eirias i ail-agor o ddydd Mercher 17 Mawrth 2021.
Gweler y ddogfen wybodaeth am sut i archebu a rhagor o ganllawiau.

Mae Canolfan Hamdden Bae Colwyn yn rheoli trac athletau synthetig 400 metr, a ddefnyddir yn eang gan y gymuned, yn ogystal â Chlwb Athletau Bae Colwyn sy’n hyfforddi yma'n rheolaidd.

Yn ogystal â'r trac, mae gennym hefyd:

  • Pwll naid hir
  • Naid Uchel
  • Cae gwaywffon
  • Cae taflu'r ddisgen

Mae'r trac a'r cyfleusterau cyfagos fel y rhestrir uchod ar gael i'w llogi (os yw'r tywydd yn caniatáu) o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 5pm a 9.30pm, ac yna yn ystod y penwythnosau rhwng 10am a 5pm.

Byddem yn cynghori eich bod yn cysylltu â Chanolfan Hamdden Colwyn cyn ymweld â'r trac athletau er mwyn sicrhau nad yw Clwb Athletau Bae Colwyn yn defnyddio'r cyfleuster.

end content