Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Telerau archebu Dosbarth Ffitrwydd


Summary (optional)
start content

Diolch am gadw lle yn un o'n dosbarthiadau.

Darllenwch yr wybodaeth ganlynol cyn eich ymweliad:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd eich dosbarth ar amser. Ni chewch fynediad unwaith y bydd y dosbarth wedi cychwyn.
 • Ni fydd yr ystafelloedd newid ar agor. Bydd y toiledau ar agor.
 • Dewch â'ch mat eich hun os oes angen un ar gyfer eich dosbarth. Ni fyddwn yn darparu matiau i aelodau eu defnyddio.
 • Dewch â photel ddŵr lawn gyda chi gan na fydd y ffynhonnau dŵr ar gael.
 • Peidiwch â chario pethau diangen gan na fydd lle i storio bagiau nac allweddi.
 • Os ydych chi wedi cadw lle mewn dosbarth yng Nghanolfan Ddigwyddiadau Eirias, defnyddiwch y maes parcio gyferbyn â’r orsaf dân a dewch i mewn drwy Giât C.

Polisi Mynediad

 • Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi'ch eithrio, wrth fynd i mewn i'n cyfleusterau ac wrth symud o gwmpas
 • Arhoswch gartref os ydych chi neu rywun ar eich aelwyd:
 • yn dioddef o dymheredd uchel (38 Gradd Celsius neu uwch)
 • yn pesychu’n barhaus neu’n fyr o wynt
 • wedi colli’r gallu i arogli neu flasu

Mae’n hanfodol bod pob aelod:

 • yn cadw pellter cymdeithasol
 • yn cyrraedd wedi gwisgo’n addas ar gyfer y gweithgaredd
 • yn defnyddio diheintydd dwylo’n rheolaidd
 • yn glanhau offer cyn ac ar ôl eu defnyddio
 • yn mynd adref i gael cawod
 • yn dilyn arwyddion a chanllawiau gan staff

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad ac yn edrych ymlaen at gael eich croesawu!

Tîm Ffit Conwy

end content