Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrtiau Pêl-rwyd


Summary (optional)
start content

Mae gan Gonwy gyrtiau dan do ac awyr agored sydd ar gael yn y lleoliadau canlynol:

Canolfan Hamdden Abergele cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon.

Canolfan Hamdden Colwyn cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon. 2 x gwrt awyr agored.

Canolfan Hamdden Creuddyn cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon. 2 x gwrt awyr agored. Ar gael gyda'r nos ac ar benwythnosau yn unig.

Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon. 1 x cwrt awyr agored. Ar gael gyda'r nos ac ar benwythnosau yn unig.

Canolfan Hamdden John Bright cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon. 2 x gwrt awyr agored. Ar gael gyda'r nos ac ar benwythnosau yn unig.

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon.

Canolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy cwrt dan do o fewn neuadd chwaraeon. Ar gael gyda'r nos ac ar benwythnosau yn unig.

Mae Cynghrair Pêl-rwyd Gogledd-orllewin Cymru yn gweithredu o John Bright, Creuddyn ac Ysgol Aberconwy. I gael rhagor o wybodaeth neu i ymuno â'r Gynghrair, cysylltwch â nwwnlsecretary@outlook.com.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content