Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Chwaraeon a Ffitrwydd Pêl-rwyd Cynghreiriau Pêl Rwyd Gogledd Orllewin Cymru

Cynghreiriau Pêl-Rwyd Gogledd Orllewin Cymru


Summary (optional)
Cynghrair Gogledd Orllewin Cymru yw'r gynghrair fwyaf a hynaf yn yr ardal.
start content

Cynghrair Gogledd Orllewin Cymru yw'r gynghrair fwyaf a hynaf yn yr ardal. Mae gan y gynghrair 3 adran oedolion ac un adran iau.

Bydd yr holl adrannau oedolion yn chwarae ar nos Lun mewn 3 canolfan hamdden:

  • Adran 1 - Canolfan Hamdden John Bright
  • Adran 2 - Canolfan Hamdden y Creuddyn 
  • Adran 3 -  Canolfan Hamdden Aberconwy

Bydd yr adran iau'n ymarfer ar amrywiaeth o ddiwrnodiau gwahanol ac mewn lleoliadau amrywiol.

Cynhelir y gynghrair gan bwyllgor o wirfoddolwyr etholedig, ac fe gaiff y rhain eu hail-ethol bob blwyddyn yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y gynghrair. Os oes unrhyw un am ymuno â thîm pêl rwyd neu fynychu sesiwn ymarfer, cysylltwch ag:

Lucy Murray-Williams, Swyddog Datblygu Pêl-Rwyd
01248 382572 or 07851 179625
E-bost: lucymurray-williams@welshnetball.com

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content