Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Nofio am Ddim


Summary (optional)
Nofio am ddim ar gyfer pobl dros 60 oed a phlant dan 16 oed
start content

Bydd newidiadau i sesiynau nofio am ddim o ddydd Llun 4 Tachwedd 2019. Cewch wybod mwy yma: Menter nofio am ddim newidiadau o 4 Tachwedd (PDF, 548Kb)

Rydym yn cynnig menter Nofio am Ddim Llywodraeth Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 16 oed ac iau a Phobl Hŷn dros 60 mlwydd oed.

Plant a Phobl Ifanc - 16 ac Iau

Mae pob un o’r pedwar pwll nofio yn cynnig sesiynau nofio am ddim i blant dan 16 yn ystod gwyliau'r ysgol.

Pwll NofioDiwrnodAmser
Canolfan Hamdden Abergele Dydd Gwener 13:00 - 14:00
  Dydd Gwener 14:30 - 15:30
  Dydd Gwener 17.00 - 18:00
Canolfan Hamdden Colwyn Dydd Sul 09:00 - 10:00
Canolfan Nofio Llandudno Dydd Sadwrn 11:30 - 12:30
Pwll Nofio Llanrwst Dydd Mercher 13:00 - 14:00
  Dydd Mercher 14:30 - 15:30

 

Rydym hefyd yn cynnig nofio am ddim drwy gydol y flwyddyn yn:

Pwll NofioDiwrnodAmser
Canolfan Hamdden Abergele Dydd Gwener 17:00 - 18:00
Canolfan Hamdden Colwyn Dydd Sul 09:00 - 10:00
Canolfan Nofio Llandudno Dydd Sadwrn 11:30 - 12:30
Canolfan Nofio Llanrwst Dydd Sadwrn 13:00 - 14:00

Dros 60 oed

Gall cwsmeriaid dros 60 oed, sy’n byw yng Nghymru, nofio yn unrhyw un o’n pyllau nofio am ddim yn ystod sesiynau nofio i'r cyhoedd a sesiynau ychwanegol, yn ystod tymor yr ysgol:

DiwrnodAmserGweithgareddCanolfan 
Dydd Llun 20.30 - 21.30 Nofio Ffit i oedolion Llandudno
Dydd Mawrth 19.45 - 20.45, 20.30 - 21.30 Nofio Ffit i oedolion Llanrwst, Abergele
Dydd Mercher 19.45 - 20.30 Erobeg dŵr Llanrwst
Dydd Iau 08.15 - 09.00 Erobeg dŵr Abergele
Dydd Gwener 12.15 - 13.00, 12.40 - 13.25 Erobeg dŵr Colwyn, Llandudno

 
Sylwer: Efallai y bydd angen dangos tystiolaeth o’ch oed a’ch bod yn byw yng Nghymru.

Bydd angen i chi brynu Cerdyn Ffit blynyddol i nofio am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol.

end content