Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Eraill gan Archifau


Summary (optional)
start content

Gall y Gwasanaeth Archifau wneud copïau papur ac electronig o gofnodion (yn dibynnu ar gyflwr y ddogfen a hawlfraint). Gellir archebu'r rhain yn bersonol yn ystod ymweliad â'r Archifdy, neu dros y ffôn neu e-bost. Rydym ni hefyd yn cynnig gwasanaeth ymchwil wedi ei dalu ac mae gennym ni ystafell gyfarfod y gallwch chi ei llogi. Ar ben hyn, gallwch dderbyn cyngor ar gyfrannu cofnodion i'r Archifdy.

Ffioedd a Chostau'r Gwasanaeth Archifau Ebrill 2021

Gwasanaethau Copïo

Digideiddio ar gais

Gall y cyhoedd ddefnyddio eu camerâu digidol eu hunain (gyda chaniatâd yr Archifydd). Mae croeso i chwilwyr ddefnyddio tabled y Gwasanaeth Archifau ar gyfer hyn os nad oes gennym eu dyfais eu hunain.

Un llunTrwydded ddyddiolTrwydded wythnosolTrwydded fisolTrwydded flynyddol
£1 £12.50 £25 £35 £60

Gwasanaeth Digideiddio

Sganiau a anfonwyd ar e-bost (Sylwer: mae cyfyngiad o 10Mb fesul e-bost; ar gyfer eitemau mwy gellir defnyddio ‘We Transfer’)
£3.75 am bob delwedd


Gellir comisiynu atgynhyrchiadau o safon arddangos a gwaith ychwanegol megis glanhau, gwella a phwytho lluniau am £30 yr awr (codir tâl i’r chwarter awr agosaf). Mae hyn yn amodol ar argaeledd staff. Trafodwch eich gofynion ag aelod o staff.  

Llungopïau a allbrintiau

*Lle bo deddfwriaeth hawlfraint a chyflwr ffisegol yn caniatáu, ac yn ôl disgresiwn yr Archifydd.

MaintDu a GwynLliw
A4 35c 80c
A3 55c £1.30

Copïau Microffurf

  •  60c am bob dalen A4.

Copïau drwy’r post

  • Codir tâl am yr atgynhyrchiad yn ogystal â chostau pacio a chludo cyfredol. Bydd tâl gwasanaeth ynghlwm wrth archebion mawr; cysylltwch ag aelod o staff i drafod.

Gwasanaeth Ymchwilio a Thâl Gwasanaeth

  • £30yrawr yn ogystal â chost atgynhyrchu a chludo a phacio cyfredol.

Nid yw bob amser yn bosib gwneud prosiectau ymchwil.  Pan fo’r Archifydd yn gwrthod, cynigir manylion gwasanaethau ymchwil masnachol.

Ffioedd Atgynhyrchu a Ffilmio

Atgynhyrchu llun mewn cyhoeddiad masnachol (y llun)

Atgynhyrchu mewn cyhoeddiadY llun
Cyhoeddi rhwng 1-500 o weithiau o weithiau ac unrhyw bwrpas masnachol arall £15
Cyhoeddi rhwng 501-1000 o weithiau £40
Cyhoeddi rhwng 1001-3000 o weithiau £70
Cyhoeddi rhwng 3001-9000 o weithiau £100
Cyhoeddi dros 9000 o weithiau £150
Atodiad E-lyfr £10

Ffi ffilmio ar safle'r Archifdy

  • £30 yr awr.

Ffioedd darlledu ar y teledu

 Cymru/ Rhanbarthol Rhwydwaith y DU Ledled y byd 
Un darllediad £50 £60 £70
5 darllediad digidol ac/ neu 35 diwrnod o ffrydio o’r we £70 £80 £90
Darlledu ar analog, digidol, ffrydio o’r we, am 5 mlynedd  a/neu defnydd DVD a chyhoeddusrwydd £75 £85 £95
Darlledu ar analog, digidol, ffrydio o’r we, am 10 mlynedd  a/neu defnydd DVD a chyhoeddusrwydd £110 £120 £130
Darlledu ar analog, digidol, ffrydio o’r we, am 15 mlynedd  a/neu defnydd DVD a chyhoeddusrwydd £140 £150 £160
Darllediad parhaol ar analog, digidol, ffrydio o’r we, a/neu defnydd DVD a chyhoeddusrwydd £200 £225 £250

Sgyrsiau gyda Grwpiau a Chymdeithasau

  • Mae’r Gwasanaeth Archifau’n croesawu ymweliadau grŵp, sydd wedi trefnu ymlaen llaw gyda’r Archifydd.  Mae ffi isafswm o £30 am y gwasanaeth hwn, ond mae ymweliadau am ddim i grwpiau ysgol

Mae’r holl brisiau’n cynnwys TAW, a fydd yn cael ei chodi ar y gyfradd briodol, os yn berthnasol.

end content