Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Catalog Archifau Ar-lein


Summary (optional)
 
start content
Chwilio'r Archifau
Ewch

Beth yw Casgliadau’r Archifau?

Mae’r Archifau yn cynnwys cofnodion, o unrhyw ddyddiad, yr ystyrir eu bod ag arwyddocâd digonol i hanes ardal ddaearyddol Bwrdeistref Sirol Conwy i’w cadw’n barhaol. Cafodd y cofnodion hyn eu creu gan:

 • llywodraeth leol
 • cyrff crefyddol
 • ysgolion
 • busnesau lleol
 • unigolion preifat.

Gallai’r cofnodion fod ar ffurf:

 • cyfrolau
 • llythyrau
 • ffotograffau
 • papurau newydd
 • cofrestrau etholiadol
 • digidol
 • mapiau a chynlluniau.

Bydd ein catalog ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld disgrifiadau o’n cofnodion (nid y cofnod ei hun). Mae'r rhan fwyaf o’n cofnodion wedi eu cynnwys yn y catalog.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i rywbeth, cysylltwch â ni a byddwn yn gallu eich helpu.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content