Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Coronafeirws- diweddariad gwasanaeth llyfrgell

Coronafeirws- diweddariad gwasanaeth llyfrgell


Summary (optional)
start content

Nodyn atogoffa i bawb sydd yn ymweld â’r llyfrgell:

  • Parchwch le i bawb a cadw pellter cymdeithasol
  • Bydd angen i chi lanhau eich dwylo cyn dod i mewn i’r llyfrgell
  • Bydd angen i bawb 12 oed a hyn wisgo gorchudd gwyneb (heblaw bod eithriad)
  • Byddwn yn cymryd manylion ar gyfer Profi Olrhain Diogelu
  • Peidiwch a dod i’r llyfrgell os oes gennych symptomau coronafeirws


Gallwch alw i mewn i’ch llyfrgell ardal heb apwyntiad, cliciwch yma ar gyfer ein hamserlen:

Gwasanaeth Ffonio a Chasglu


Gallwch chi lenwi ffurflen ar-lein isod neu ein ffonio ni ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen ac i drefnu eu casglu. Mae’r llinell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm a dydd Sadwrn 9am-3pm. 


Dewis Llyfrau

Nid oes rhaid gwneud apwyntiad i ddewis llyfrau.


Defnyddio cyfrifiaduron

Gallwch ddefnyddio cyfrifiaduron ym mhob llyfrgell. Bydd angen bod yn aelod o’r llyfrgell.  Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim a gellir ei gyfyngu i 45 munud ar adegau prysur.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.


Lle astudio

Mae lle ar gyfer astudio mewn rhai llyfrgelloedd, cysylltwch ag aelod o’r tîm i drafod.

All items are being renewed and you won’t be fined.

end content