Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Grwpiau Darllen


Summary (optional)
Rhannwch eich cariad tuag at ddarllen gydag eraill, darganfyddwch awduron newydd neu gael eich ysbrydoli i roi cynnig ar rywbeth gwahanol drwy ymuno â’n grwpiau darllen misol.
start content

Grwpiau misol dan arweiniad staff y Llyfrgell:

Ffi aelodaeth blynyddol o £12 yn darparu:

  • aelod o staff y llyfrgell i arwain y grŵp
  • lleoliad y llyfrgell
  • ystod eang o setiau grŵp darllen

Os yw'n well gennych arwain eich grŵp eich hun o fewn y llyfrgell a chael mynediad at ein cyfleusterau, bydd ffi lai o £6 fesul aelod o'r grŵp yn daladwy.

Gall teitlau Cymraeg gael eu darparu fel setiau Grŵp Darllen o stoc, gan gynnwys enillwyr gwobrau'r Eisteddfod Genedlaethol a Llyfr y Flwyddyn Cymru.

Gall aelodau’r llyfrgell fenthyg setiau Grŵp Darllen. Am fwy o wybodaeth cysylltwch (01492) 576139, e-bost llyfrgell@conwy.gov.uk.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content