Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llyfrgell Bae Cinmel


Summary (optional)
start content

Cyfeiriad

Canolfan Gymuned
Kendal Road
Bae Cinmel
LL18 5BT


Cysylltwch â ni

Oriau agor y llyfrgell

 • Dydd Mawrth 10:00am i 1:00pm
 • Dydd Mercher 2:00pm i 6:00pm
 • Dydd Iau 10:00am i 1:00pm
 • Dydd Gwener 2:00pm i 5:00pm
 • Dydd Llun, Sadwrn a Sul Ar gau

Byddwn ar gau ar Wyliau Banc.

Cyfleusterau

 • Wi-Fi am ddim
 • Mynediad am ddim i gyfrifiaduron cyhoeddus
 • Argraffu a sganio
 • Llyfrgell plant
 • Ystafell gyfarfod yn y llyfrgell (ar gael i'w llogi)
 • Lleoedd parcio ym mlaen y llyfrgell
 • Arosfan bws gerllaw

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu ac adnewyddu eitemau ar-lein drwy ddefnyddio catalog y llyfrgell 

Cysylltwch â’r llyfrgell am fanylion digwyddiadau.

Mae hon yn llyfrgell gymunedol, sy’n gweithio ar sail partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a grŵp llywio lleol.

end content