Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llogi ystafelloedd mewn Llyfrgell


Summary (optional)
start content

Mae ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi yn y llyfrgelloedd canlynol: 

Y taliadau am logi ystafelloedd cyfarfod yn ystod oriau agor y llyfrgell yw:

  • Ystafell fechan (hyd at 4 o bobl) £10 fesul awr
    • Ystafell fawr £12      fesul awr
    • Mae’n bosibl bod gostyngiadau ar gael. Gofynnwch i aelod o staff.

Mae mynediad Di-wifr i'r Rhyngrwyd ym mhob ystafell gyfarfod. Mae offer ar gael i'w llogi e.e. siart troi, taflunydd digidol, gofynnwch i staff am fanylion.

Mae gan y llyfrgelloedd cymunedol canlynol hefyd ystafelloedd i'w llogi: gofynnwch i'r llyfrgelloedd am fanylion:

Cysylltwch â'r llyfrgell berthnasol i logi ystafell neu i gael rhagor o wybodaeth.

end content