Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Teithio Llesol Llwybrau sy'n Bodoli - Teithio Llesol

Llwybrau sy'n Bodoli - Teithio Llesol


Summary (optional)
Mae’r llwybrau hyn yn Sir Conwy eisoes yn cyrraedd safonau canllaw Teithio Llesol
start content

Ein dyletswydd gyntaf ar gyfer Teithio Llesol oedd paratoi mapiau o lwybrau sy’n bodoli eisoes sy’n cyd-fynd â’r canllawiau newydd ar Deithio Llesol.

Fe wnaethom ni asesu cyfleusterau fel llwybrau beics a palmantau, yn unol â’r canllawiau newydd ar Deithio Llesol. Roedd hyn yn golygu na allem ni gynnwys rhai cyfleusterau ar y mapiau newydd o’r rhwydwaith sy’n bodoli eisoes.

Fe wnaethom ni gynnal ymgynghoriad ar y llwybrau sy’n bodoli, a ddaeth i ben ym mis Ionawr 2016. Fe gafodd y mapiau o lwybrau wedi’u harchwilio eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac fe gawsant eu cymeradwyo ym mis Awst 2016.

Mapiau Llwybrau sy’n Bodoli

Adroddiad Cynnydd Blynyddol i Lywodraeth Cymru

Cysylltu â ni:

Os hoffech chi roi adborth i ni am lwybrau sy’n bodoli’n barod neu awgrymu llwybr neu gyswllt newydd, cysylltwch â ni:

Dweud Eich Dweud – Teithio Llesol Conwy – Commonplace

Dros e-bost: teithiollesol@conwy.gov.uk

end content