Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwefru Cerbydau Trydan


Summary (optional)
start content

Mannau gwefru cyhoeddus

Mae mannau gwefru cyhoeddus yn Sir Conwy.  Bydd Zap-Map yn dweud wrthych ble mae’r mannau gwefru, os ydynt yn weithredol a beth yw’r gost i wefru.  Mae ganddo adnodd hefyd i’ch helpu i gyfrifo’r amser a’r gost i wefru yn y cartref ac ar y rhwydwaith cyhoeddus.

Mae’r Cyngor yn cynnwys mannau gwefru cerbydau trydan fel rhan o unrhyw brosiectau datblygu meysydd parcio.

Rydym hefyd yn creu strategaeth ar gyfer gwefru cerbydau trydan yn gyhoeddus, a fydd yn edrych ar ddarparu mannau gwefru ym mhob un o’n meysydd parcio cyhoeddus.

Gwefru gartref

Ni ddylech wefru eich car ar y ffordd os yw’r cebl yn croesi’r palmant neu ran o’r ffordd.   Mae’n drosedd o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 i redeg cebl trydan dros, ar draws neu ar hyd priffordd, gan gynnwys y palmant.  Gallwch wefru eich car ar ddreif preifat.

Rydym yn creu strategaeth ar gyfer gwefru cerbydau trydan yn gyhoeddus, a fydd yn edrych ar ddewisiadau ar gyfer gwefru ar y stryd.

Mwy o wybodaeth

end content