Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Mostyn Broadway - croesfan sebra

Mostyn Broadway - croesfan sebra


Summary (optional)
start content

Ar ôl gwneud gwaith wrth ymyl gwesty’r Tudno Castle, Mostyn Broadway, Llandudno, mae’n rhaid newid trefn y ffordd er mwyn cadw llwybrau ar agor i gerddwyr.

Bydd y gwaith yn cynnwys symud y groesfan sebra gyfredol er mwyn gwella llif y traffig. Mae’r gyffordd rhwng Mostyn Street, Vaughan Street a Mostyn Broadway yn achosi tagfeydd o bryd i’w gilydd - bydd agor y lonydd cyfeiriadol a symud y groesfan sebra yn helpu i sicrhau bod y traffig yn symud. Mae’r dyluniad yn seiliedig ar Ganllawiau Dylunio Teithio Llesol ar gyfer croesfan sebra.

Gweld cynllun lleoliad arfaethedig y groesfan (PDF)

Os oes gennych sylwadau i’w gwneud am y cynnig hwn, anfonwch y sylwadau erbyn 5 Mehefin 2020 at traffig@conwy.gov.uk neu at:

Y Gwasanaeth Traffig
Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Blwch Post 1
CONWY
LL30 9GN

end content