Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwneud Cais am Fathodyn Glas


Summary (optional)
Sut i wneud cais am Fathodyn Glas newydd neu adnewyddu eich Bathodyn Glas
start content

Mae’r Bathodyn Glas yn galluogi i unigolion sydd â nam symudedd difrifol barcio yn agos at y man y maent yn ei gyrchu. Nid oed yn rhaid i unigolyn fod yn yrrwr i wneud cais am Fathodyn Glas. Mae’r bathodyn ar gyfer unigolyn a gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw gar pan fo’r unigolyn hwnnw yn deithiwr.

Gwirio i weld os ydych chi'n gymwys

 

Pryd i ail-ymgeisio

Nid ydym yn adnewyddu bathodynnau. Os bydd eich bathodyn yn dod i ben, bydd angen i chi ail-ymgeisio. Gallwch ymgeisio hyd at 12 wythnos cyn y bydd eich bathodyn presennol yn dod i ben. Nid ydym yn anfon llythyron atgoffa, oherwydd mae’r dyddiad y bydd y bathodyn yn dod i ben i’w gweld yn glir ar y bathodyn.

Dychwelyd bathodynnau sydd wedi dod i ben

Mae'n rhaid i chi ddychwelyd eich bathodyn sydd wedi dod i ben.  Os byddwch yn methu gwneud hyn gall eich bathodyn gael ei dynnu oddi wrthych.

Dychwelwch y bathodyn i'r cyfeiriad isod:

Blue Badge
PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

 

Rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau

Riportiwch unrhyw newid mewn amgylchiadau i bluebadge@conwy.gov.uk

end content