Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parcio i Goetsis


Summary (optional)
start content

Gallwch dalu am barcio ymlaen llaw drwy gysylltu â’r Gwasanaethau Parcio ar 01492 576622.  Neu gallwch dalu dros y ffôn yn uniongyrchol i’r Gwasanaethau Parcio yn ystod oriau swyddfa.

Ydych chi'n ddefnyddiwr rheolaidd?


TrefMannau Pris y dyddCyfarwyddiadau a Gwybodaeth

Betws-y-coed

 

Stryd yr Orsaf

10

Am ddim

Trowch i'r dde oddi ar Ffordd Caergybi i Stryd yr Orsaf. Mae’r safle gollwng a chodi teithwyr ger yr arcêd siopa.

Bae Colwyn

 

Parc Eirias

6

Am ddim

Trowch i'r dde oddi ar yr A547 Ffordd Abergele i brif fynedfa Parc Eirias.

Conwy

Vicarage Gardens

-

-

Mae dau fan ger maes parcio Vicarage Gardens ar Rosehill Street i goetsis ollwng a chodi teithwyr. Ni chaniateir aros yno am fwy na 15 munud.

Conwy

Morfa Bach

5

£11.00 am hyd at 4 awr

£20.00 am hyd at 24 awr

barcio am gyfnod hirach, trowch i'r chwith yn y gylchfan fach ger ochr y Castell ar y B5106 Ffordd Llanrwst, a dilynwch yr arwyddion am faes parcio Morfa Bach. Mae bwa’r Castell yn rhwystro coetsis uchel rhag mynd oddi tani, ond gall y cerbydau hyn barcio ym Maes Parcio Coetsis Builder Street West yn Llandudno.

Mae talu am barcio ym Morfa Bach hefyd yn gadael i chi barcio ym Maes Parcio Coetsis Builder Street West yn Llandudno. Cadwch eich tocyn fel prawf o’ch taliad.

Llandudno

Mostyn Broadway

-

£11.00 am gyfnod tra’n gollwng a chodi teithwyr.

Dim ond gollwng a chodi teithwyr y mae coetsis yn cael ei wneud ym maes parcio coetsis Mostyn Broadway.

Llandudno

Builder Street

Hyd at 120

£10.00 am hyd at 4 awr

£20.00 am hyd at 24 awr

Mae parcio am gyfnod byr a chyfnod hir ar gael ym maes parcio coetsis Builder Street.

Mae yna ffensys terfyn allanol o gwmpas maes parcio coetsis Builder Street a chynhelir patrolau rheolaidd yno yn ystod y nos. Mae camera teledu cylch cyfyng wedi’i osod i adnabod coetsis sy'n mynd i mewn ac allan o’r maes parcio.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys toiledau a lle golchi coetsis. 
Mae talu am barcio yn Builder Street hefyd yn gadael i chi barcio ym Morfa Bach Conwy. Cadwch y tocyn fel prawf o’ch taliad.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content