Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Defnyddwyr Bathodyn Glas


Summary (optional)
Gall deiliaid Bathodyn Glas barcio am ddim mewn mannau dynodedig yn ein meysydd parcio talu ac arddangos.
start content

Caiff deiliaid bathodyn glas barcio am ddim yn y mannau parcio anabl dynodedig ym meysydd parcio talu ac arddangos Conwy

Rhaid i chi arddangos eich Bathodyn Glas a’r cloc amser, os yw hynny’n berthnasol.

Bydd angen i ddeiliaid Bathodyn Glas sy’n parcio mewn man parcio cyffredinol brynu tocyn a'i arddangos.

Gall deiliaid Bathodyn Glas barcio am ddim mewn unrhyw fae parcio mewn ardaloedd talu ac arddangos ar y stryd. Mae rhai baeau parcio dynodedig i’r anabl ar The Parade yn Llandudno ac ar Bromenâd Bae Colwyn.

I gael rhagor o fanylion am hawliau a chyfrifoldebau, ewch i GOV.wales

Bathodyn Glas

end content