Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parcio Beiciau Modur mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos


Summary (optional)
Mae croeso i feiciau modur barcio ym mhob un o’n meysydd parcio talu ac arddangos.
start content

Gallwch barcio beic modur mewn man parcio yn unrhyw faes parcio. Mae gan rai o’n meysydd parcio ofodau parcio sydd wedi’u dynodi ar gyfer beiciau modur.

Rhaid i chi brynu tocyn talu ac arddangos am hyd eich arhosiad.

Rydym yn argymell eich bod chi'n mynd â’ch tocyn gyda chi fel prawf o'ch taliad, yn hytrach na'i adael ar eich beic modur.  

end content