Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tocynnau Parcio


Summary (optional)
Mae trwyddedau parcio blynyddol ar gael i’w prynu ar gyfer meysydd parcio penodol, parcio ar y stryd neu ar gyfer holl feysydd parcio y Cyngor yn sir Conwy.
start content

Mae trwyddedau parcio blynyddol ar gael i’w prynu ar gyfer meysydd parcio penodol, parcio ar y stryd neu ar gyfer holl feysydd parcio y Cyngor yn sir Conwy.  Mae trwyddedau preswylwyr ar gael mewn rhai ardaloedd hefyd.

Meysydd Parcio Tariff A (£83.33 + VAT = £100.00)

 • Bodlondeb, Conwy
 • Dale Road, Llandudno
 • Osborne Road, Cyffordd Llandudno
 • Colwyn Avenue, Llandrillo yn Rhos
 • Traeth Cinmel, Bae Cinmel
 • Heol Watling, Llanrwst
 • Fernbrook Road, Penmaenmawr

Meysydd Parcio Tariff B (£94.17 + VAT = £113)

 • Station Road, Deganwy
 • Maelgwyn Road, Llandudno
 • York Road, Llandudno
 • Douglas Road, Bae Colwyn

Meysydd Parcio Tariff C (£100.00 + VAT = £120.0)

 • Mount Pleasant, Conwy
 • Morfa Bach, Conwy
 • Princes Drive, Bae Colwyn
 • Sandbank Road, Towyn
 • Pont y Pair, Betws y Coed

Parcio ar y Stryd

 • Promenâd, Bae Colwyn (£60)
 • Parêd, Llandudno (niferoedd cyfyngedig) (£80)

Trwydded Preswylydd (£80)

Mae trwyddedau parcio i breswylwyr ar gael mewn ardaloedd penodol - cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i gael rhestr o leoliadau.

Sir Gyfan (£169.17 + VAT = £203.00)

Nid yw’r drwydded hon yn caniatáu i chi ddefnyddio parcio ar y stryd. Mae cyfyngiadau ar uchafswm aros mewn meysydd parcio arhosiad byr.

Sut i wneud cais neu adnewyddu trwydded parcio

Llenwch y ffurflen gais – mae’n rhaid i chi gynnwys tystiolaeth fod gennych gysylltiad i'ch cerbyd.


Dylid anfon eich cais trwy'r post i:

Gwasanaethau Parcio
BLWCH POST 146
Llandudno 
Conwy
LL30 9BR

 

Prawf o berchnogaeth car derbyniol

 • Dogfen gofrestru V5
 • Tystysgrif yswiriant


Taliad

Dylid gwneud sieciau yn daladwy i ‘Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’.

Adnewyddu trwydded parcio

Os ydych eisoes wedi derbyn trwydded parcio, byddwn yn cysylltu â chi'n flynyddol. 

Newid manylion neu newid trwydded a gollwyd

Cysylltwch â ni

end content