Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau Parcio Blynyddol


Summary (optional)
Mae trwyddedau parcio blynyddol ar gael i’w prynu ar gyfer meysydd parcio penodol, parcio ar y stryd neu ar gyfer holl feysydd parcio y Cyngor yn sir Conwy.
start content

Mae trwyddedau parcio blynyddol ar gael i’w prynu ar gyfer meysydd parcio penodol, parcio ar y stryd neu ar gyfer holl feysydd parcio y Cyngor yn sir Conwy.  Mae trwyddedau preswylwyr ar gael mewn rhai ardaloedd hefyd.

Meysydd Parcio Tariff A (£138)

 • Osborne Road, Cyffordd Llandudno
 • Colwyn Avenue, Llandrillo yn Rhos
 • Heol Watling, Llanrwst
 • Fernbrook Road, Penmaenmawr

Meysydd Parcio Tariff B (£163)

 • Station Road, Deganwy
 • Douglas Road, Bae Colwyn
 • Princes Drive, Bae Colwyn
 • Bodlondeb, Conwy

Meysydd Parcio Tariff C (£173)

 • Mount Pleasant, Conwy
 • Morfa Bach, Conwy
 • Dale Road, Llandudno
 • Maelgwyn Road, Llandudno
 • York Road, Llandudno
 • Sandbank Road, Towyn
 • Kinmel Beach, Kinmel Bay
 • Pont y Pair, Betws y Coed
 • Ivy Street, Colwyn Bay

Sir Gyfan (£292)

Nid yw’r drwydded hon yn caniatáu i chi ddefnyddio parcio ar y stryd. Mae cyfyngiadau ar uchafswm aros mewn meysydd parcio arhosiad byr.

Parcio ar y Stryd

Sylwer – os yw eich cerbyd yn fan wersylla neu gartref modur, bydd y drwydded ond yn caniatau parcio rhwng 8:00am a 23:00pm.  Mae yna waharddiad dros nos i’r cerbydau hyn ar y ffyrdd hyn.

 • Promenâd, Bae Colwyn (£95)

Trwydded Preswylydd 

Mae trwyddedau parcio i breswylwyr ar gael mewn ardaloedd penodol - llenwch ein ffurflen ymholiad ar-lein i gael mwy o wybodaeth neu i gael rhestr o leoliadau.

 

Sut i wneud cais neu adnewyddu trwydded parcio

Llenwch y ffurflen gais – mae’n rhaid i chi gynnwys tystiolaeth fod gennych gysylltiad i'ch cerbyd.


Prawf o berchnogaeth car derbyniol

 • Dogfen gofrestru V5
 • Tystysgrif yswiriant


Taliad

Dylid gwneud sieciau yn daladwy i ‘Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy’.

Adnewyddu trwydded parcio

Os ydych eisoes wedi derbyn trwydded parcio, byddwn yn cysylltu â chi'n flynyddol. 

Newid manylion neu newid trwydded a gollwyd

Llenwch ein ffurflen ar-lein.

end content