Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

1Bws


Summary (optional)
Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws newydd yn gadel i chi ddefnyddio gwasanaethau 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru
start content

Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws newydd yn gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru, sy’n golygu y gallwch chi deithio o gwmpas yn hawdd heb boeni am ba fws i’w ddefnyddio.

Lle allwch chi ddefnyddio tocyn 1bws?

Gallwch ddefnyddio tocyn 1bws ar unrhyw wasanaeth bws yng Ngogledd Cymru o fewn y siroedd canlynol, neu i ac o’r siroedd hyn:

 • Ynys Môn
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Wrecsam

Allwch chi ddim defnyddio tocynnau 1bws ar wasanaeth Townlynx 28 (Yr Wyddgrug i’r Fflint) na gwasanaethau twristiaeth (fel yr X10).

Gwasanaethau bws sy’n gweithredu yn Lloegr

Dim ond ar y gwasanaethau hynny sy’n dechrau neu’n gorffen yng Nghymru ac yn gweithredu yn uniongyrchol i Gaer, Ellesmere Port neu’r Eglwys Wen (Sir Amwythig) y gallwch chi ddefnyddio tocyn 1bws.

Gwasanaethau Traws Cymru®

Mae tocynnau 1bws yn ddilys ar y gwasanaethau Traws Cymru® canlynol:

 • T2 (Bangor - Aberystwyth)
 • T3 (Wrecsam – Y Bermo)
 • T10 (Corwen - Bangor)
 • T12 rhwng Wrecsam a’r Waun
 • T19 (Blaenau Ffestiniog - Llandudno)

Sut i brynu tocyn 1bws

Gallwch brynu tocyn 1bws gan yrrwr eich bws cyntaf. Derbynnir arian parod neu ddull di-gyffwrdd o dalu ar bob bws (ond ni allwch dalu’n ddi-gyffwrdd ar wasanaeth Townlynx 6 (Yr Wyddgrug – Pant-y-mwyn).

Prisiau tocynnau 1bws

 • Oedolyn - £6.00
 • Plentyn (hyd at 16 oed) - £4.00
 • Deiliad ‘Fy Ngherdyn Teithio’ - £4.00
 • Consesiwn (deiliaid cerdyn teithio rhatach Lloegr neu’r Alban) - £4.00
 • Teulu (hyd at 2 oedolyn a hyd at 3 o blant) - £13
 • Mae deiliaid cerdyn teithio rhatach Cymru yn teithio - am ddim

Sut i ddefnyddio tocyn 1bws

I ddefnyddio tocyn 1bws, dangoswch y cod QR ar y tocyn i’r darllenydd ar bob bws y byddwch chi’n ei ddefnyddio wedyn.

Am ba hyd mae’r tocyn 1bws yn ddilys?

Mae tocyn 1bws yn ddilys am ddiwrnod cyfan, hyd at, ac yn cynnwys y bws olaf.

Dewch o hyd i'ch arosfan, eich gorsaf neu cynlluniwch eich taith efo Traveline

end content