Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cardiau Bws Consesiynol


Summary (optional)
Gall pobl dros 60 a phobl gydag anableddau penodol sy’n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol. Mae Cynllun Teithio Rhatach Cymru Gyfan wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol.
start content

Gwnewch gais am gerdyn i bobl 60 oed a hŷn
Gwnech gais am gerdyn i rywun anabl
Os ydych chi angen cymorth, beth am ofyn i ffrind, aelod o’r teulu neu rywun rydych chi’n ymddiried ynddo – gan ddefnyddio ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur.

Gallwch hefyd alw heibio’ch llyfrgell leol neu swyddfa’r Cyngor am help.

Cwestiynau ac Atebion
https://trc.cymru/cy/CaA

Dyma rif ffôn llinell gymorth Trafnidiaeth Cymru: 0300 3034240

Cerdyn Cydymaith

Os ydych chi’n gwneud cais am gerdyn cydymaith, cysylltwch â’n Tîm Cynghori ar 01492 575337 neu anfonwch e-bost at affch@conwy.gov.uk

end content