Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyfyngiadau Uchder a Phwysau


Summary (optional)
start content

Y cliriad uchder safonol dros y briffordd yw 16'6" (5.03m). Mae gan bontydd lle mae cliriad llai na hyn arwyddion sy'n rhybuddio defnyddwyr ffordd o'r cliriad diogel.

Nid oes terfyn statudol sy'n pennu uchder cyffredinol llwyth ar y briffordd ond lle bo'n bosibl ni ddylai fod yn uwch na 16'3" (4.95m) er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r rhwydwaith ffyrdd.

Dyma'r rhestr bresennol o Gyfyngiadau Uchder:

Enw’r StrwythurLleoliadN.G.R. (O.S.Sheet SH)FforddO danUchder
Station Road Llanfairfechan 26800 37530 Diddosbarth Rheilffordd  / A55 3.12m / 10’ 3”
Shore Road East Llanfairfechan 26840 37550 Diddosbarth Rheilffordd  1.83m / 6’ 0”
Pont Rheilffordd Bangor Road Conwy 27665 38725 A547 Rheilffordd  4.19m / 13’ 9”
Trosffordd Cyffordd Llandudno Cyffordd   Llandudno 27905 37790 Diddosbarth A527 4.34m / 14’ 3”
Pont LCR Cyffordd Llandudno Cyffordd   Llandudno 28060 37750 Diddosbarth A470 3.10m / 10’ 3”
Black Cat Glan Conwy 28080 37705 B5381 Ffordd Breifat 4.04m / 13’ 3”
Glan y Wern Road Mochdre 28270 37925 Diddosbarth Rheilffordd  / A55 3.43m / 11’ 3”
Dinerth Road Mochdre 28310 37940 Diddosbarth Rheilffordd  / A55 13’ 3” / 4.103m
Pont Rheilffordd Marine Road Bae Colwyn  28470 37940 Diddosbarth Rheilffordd  3.73m / 12’ 3”
Beach House Road Llanddulas 29170 37830 Diddosbarth Rheilffordd  3.28m / 10’ 9”Bwâu Muriau Tref Conwy

BwaLledUchder (hyd at y pwynt mae’r bwa’n dechrau ffurfio)
Bwa Bangor Road A547 2.90m (9’ 6”) 3.66m (12’ 0”)
Bwa Berry Street A547 2.90m (9’ 6”) 4.50m (14’ 9”)
Bwa Gyffin Road B5106 3.05m (10’ 0”) 3.89m (12’ 9”)
Bwa Upper Gate Street 2.75m (9’ 0”) 3.70m (12’ 2”)
Lower Gate Street 2.90m (9’ 6”) 2.20m (7’ 3”)Cyfyngiadau Pwysau ar Bontydd

Mae gan bontydd nad ydynt yn gallu cynnal safon 40/44 tunnell fel arfer gyfyngiad pwysau gorfodol nes eu bod yn cael eu cryfhau neu eu newid. Fel arall, gellir eu monitro'n rheolaidd. Mae'r cyfyngiad pwysau'n dibynnu ar yr asesiad o gapasiti'r bont.  Dyma'r rhestr bresennol o Gyfyngiadau Pwysau.

Enw’r StrwythurLleoliadN.G.R. (O.S. Sheet SH)FforddDros Cyfyngiad Pwysau
Cylfat Dolau Bylchau 9485 6116 U/C Afon 3 tunnell
Pont Stesion Llanfairfechan 6800 7519 Preifat Afon 3 tunnell
Cylfat Plas Panton Bylchau 9699 6245 Diddosbarth Afon 3 tunnell
Pont Dawn Dawn 8640 7265 Diddosbarth Afon 3 tunnell
Pont Faenol Avenue Abergele 9491 7777 Diddosbarth Afon 3 tunnell
Cylfat Plas y Trofarth Llangernyw 8592 6914 Diddosbarth Afon 3 tunnell
Pont Cae’r Felin Llanrwst 8005 6196 Diddosbarth Afon 3 tunnell
Pont Gors Farm Towyn 9777 7865 Dosbarth 3 Afon 7.5 tunnell
Melin Gadeg Llansannan 937 641 Diddosbarth Afon 7.5 tunnell
Pont Fawr Llanrwst 798 614 B5106 Afon 18 tunnell
Pont Trefriw Trefriw 7808 6309 B5106 Afon 18 tunnell
Tanaeldroch Dolwyddelan 770 539 Diddosbarth Afon 18 tunnell
Pont Glyn Diffwys Maerdy 9920 4440 Dosbarth 3  Afon 18 tunnell
Gorsaf Pensarn  Abergele 946 787 Diddosbarth Rheilffordd 20 tunnell
end content