Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffermio a ffyrdd cyhoeddus


Summary (optional)
 
start content

Mae Gwasanaethau Priffyrdd ac Isadeiledd Cynghorau Conwy a Sir Ddinbych yn gofyn i ffermwyr a'r rheiny yn y diwydiant amaethyddol i'w helpu i gadw ffyrdd gwledig yn fwy diogel i bawb. Mae'r Awdurdodau wedi cyhoeddi canllaw i Ffermio a Ffyrdd Cyhoeddus, sy'n egluro rôl yr Awdurdodau Priffyrdd a'r cyfrifoldebau ar unrhyw un sy'n gweithio ar ffyrdd cyhoeddus, boed hynny yn torri'r gwrychoedd, defnyddio cerbydau amaethyddol neu symud anifeiliaid.

Taflen Ffermio a Ffyrdd Cyhoeddus

end content