Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau priffordd


Summary (optional)
Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys palmentydd) mae’n rhaid i chi gael trwydded.
start content

Os ydych yn bwriadu ymgymryd ag unrhyw waith ar y briffordd (gan gynnwys ffyrdd a palmentydd) mae’n rhaid i chi gael trwydded.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

  • gosod sgipiau ar y briffordd
  • codi neu dynnu sgaffald neu balis
  • gosod craeniau, craeniau bach codi pobl a llwyfannau symudol ar y briffordd
  • defnyddio goleuadau traffig dros dro
  • defnyddio’r palmant at ddibenion busnes (megis cadeiriau a byrddau)

Rydym yn dyrannu trwyddedau i gloddio yn y briffordd a gosod neu atgyweirio cyfarpar yn y briffordd hefyd.

Mae ein Tîm Gwasanaethau Stryd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio i waith ffordd a digwyddiadau.

Sut i wneud cais

Gallwch lawrlwytho pecyn cais, a dylid ei lenwi’n gyflawn (gan ddefnyddio’r rhestr wirio lle bo hynny’n briodol) a’i
anfon drwy e-bost at: gwaithstryd@conwy.gov.uk

Anfonwch eich taliad drwy siec, yn daladwy i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a’i hanfon at:

Gwaith Ffordd,
Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau,
Blwch Post 1,
CONWY,
LL30 9GN


Trwyddedau priffordd

Enw’r drwyddedDisgrifiadCost y drwyddedAmser prosesu           Pecyn
cais

Trwydded Adran 115E

Defnyddio’r palmant (troedffordd) at ddibenion busnes, megis gosod byrddau a chadeiriau

Dim ffi

10 diwrnod gwaith a 28 diwrnod o rybudd

Cais am drwydded Adran 115E

Craen, craen bach a llwyfan symudol

I ddefnyddio un o’r llwyfannau a enwir ar y briffordd neu’r droedffordd

£100

3 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

Gwneud cais am drwydded platfform symudol, craen a chraen casglu ffrwythau

Trwydded sgaffald

Gosod sgaffald ar eiddo ar ochr y briffordd neu’r droedffordd

£56 + £12.20 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)

2 ddiwrnod gwaith

Gwneud cais am drwydded Sgaffald

Trwydded Adran 50


Adran 50 (Preswyl Deublyg)

Adran 50 (Di-breswyl)

I wasanaethu un annedd preswyl gydag 1 darn o gyfarpar


Gosod 2 ddarn o offer newydd mewn 1 ffos (megis dŵr budr a dŵr wyneb)

I wasanaethu dau neu fwy o dai annedd a datblygiad preswyl fflatiau neu fflatiau deulawr

£467

 
£710 + £71 fesul uned£685

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

Gwneud cais am drwydded Adran 50


Gwneud cais am drwydded Adran 50


Gwneud cais am drwydded Adran 50

Trwydded Adran 171

Atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol

£289

15 diwrnod
gwaith (lleiafswm)

Gwneud cais am drwydded Adran 171

Trwydded Adran 171b

Gollwng deunyddiau adeiladu neu beiriannau ar y briffordd

£112

5 diwrnod
gwaith

Gwneud cais am drwydded Adran 171b

Trwydded sgip

Gosod sgip ar y briffordd  

£38 + £12.20 gwaharddiad
parcio (£90 yn ôl-weithredol heb drwydded)   

2 ddiwrnod
gwaith

Gwneud cais am drwydded Sgip

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro

Math o drwyddedY cyfnod o amser y mae’r drwydded yn ei gwmpasuCostPecyn
cais

Drwy
Hysbysiad 
(os ydych angen eich trwydded am 3 diwrnod neu lai)

3 diwrnod neu lai

£575

Gwneud cais drwy Hysbysiad

Drwy
Orchymyn 
(os ydych angen eich trwydded am ddim mwy na 18 mis)

Dim mwy na 18 mis

£2010

Gwneud cais drwy Orchymyn

Hysbysiad Brys 
(os oes arnoch angen eich trwydded yn syth)

Dim mwy na 21 mis, yna gorchymyn 18 mis posibl

£860

Gwneud cais am Hysbysiad Argyfwng

Cymalau
Heddlu Tref 
(Digwyddiad elusennol neu ddinesig nid er elw

)

Uchafswm o 1 diwrnod

Dim tâl (gan fod prosesu yn cael ei weld fel cyfraniad y Cyngor tuag at y digwyddiad)

Gwneud cais am Hysbysiad Argyfwng

Digwyddiadau Arbennig
Digwyddiad neu ras ar raddfa fawr

 

£2010

Gwneud cais am Ddigwyddiad Arbennig

Rheoliadau Traffig Dros Dro

N/A

Dim tâl

Gwneud cais am Reoli Traffig Dros Dro

end content