Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Ffyrdd a Phalmentydd Ymholiadau Pridiannau Tir Lleol a'r Gofrestr Priffyrdd

Ymholiadau Pridiannau Tir Lleol a'r Gofrestr Priffyrdd


Summary (optional)
start content

Sut i gynnal Chwiliad Pridiannau Tir Lleol Llawn

I gael gwybodaeth am chwiliadau pridiannau tir lleol llawn (LLC1 a CON 29) sy'n cynnwys cwestiynau priffyrdd, ewch i dudalen we Chwiliadau Pridiannau Tir

Sut ydw i'n canfod a yw ffordd wedi'i mabwysiadu (ei chynnal yn gyhoeddus)?

Mae copi o'r Gofrestr ar gael i'w weld yn swyddfeydd yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau (cyfeiriad isod). Mae'r gofrestr yn rhestru pob ffordd mae gan y Cyngor ddyletswydd i'w chynnal, ffyrdd sydd ar fin cael eu mabwysiadu dan gytundebau Adran 28, llwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffylau.  Gallwn ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig a yw ffordd yn cael ei chynnal yn gyhoeddus ai peidio, mewn ymateb i geisiadau ysgrifenedig ffurfiol. Mae tâl am hyn - gweler isod.

Sut ydw i'n cadarnhau hyd y briffordd?

Gallwn ddarparu cynllun sy'n dangos hyd y briffordd, mewn ymateb i geisiadau ysgrifenedig ffurfiol. Mae tâl am hyn - gweler isod.

Sut ydw i'n dod o hyd i wybodaeth am gynlluniau ffyrdd a thrafnidiaeth yn Sir Conwy?

Mae copi o'r Gofrestr Cynlluniau Ffyrdd a Thrafnidiaeth i'w weld yn swyddfeydd yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau (cyfeiriad isod). Mae hyn yn cynnwys cytundebau Adran 278. Gallwn ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig am gynigion ffyrdd yn Sir Conwy, mewn ymateb i geisiadau ysgrifenedig ffurfiol. Mae tâl am hyn - gweler isod.

Taliadau

Ar gyfer atebion ysgrifenedig y tu allan i’r weithdrefn Con 29.

Ffioedd Safonol:

£61.00 am y 3 cwestiwn cyntaf + Cynllun Priffyrdd

£15.50 fesul cwestiwn ychwanegol

£15.50 am gopi o unrhyw Gytundebau Cyfreithiol e.e. Cytundeb Adran 38

£90.50 Barn ac ymholiad mabwysiadu priffyrdd mewn perthynas â hyd priffyrdd dosbarthiadol neu briffyrdd di-ddosbarth y sir - uchafswm hyd y safle: 0.5 cilomedr.

£162.00 Barn ac ymholiad mabwysiadu priffyrdd mewn perthynas â hyd priffyrdd dosbarthiadol neu briffyrdd di-ddosbarth y sir – uchafswm maint safle: 0.5 cilomedr ac ymweliad safle.

Manylion cysylltu

  • Ar gyfer ymholiadau anffurfiol, ffoniwch 01492 575337. Sylwch nad yw'n bosibl ateb ymholiadau o ran hyd priffyrdd dros y ffôn.
  • Ebost: affch@conwy.gov.uk
end content