Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Partïon Stryd ar y Jiwbilî


Summary (optional)
Canllaw 4 cam i helpu preswylwyr baratoi dathliadau yn y gymuned ar gyfer y Jiwbilî Platinwm (2-5 Mehefin 2022)
start content

Os ydych yn meddwl am drefnu parti stryd ar y Jiwbilî, defnyddiwch y Canllaw 4 Cam hwn i Bartïon Stryd i baratoi at y dathliadau.

 1. Bydd ar drefnwyr angen caniatâd gan dîm Priffyrdd y Cyngor i gynnal parti stryd.
  Ni chodir ffi am hyn.
  Gwnewch gais am gau ffordd ar gyfer parti stryd

  Anfonwch eich ffurflen gais i streetworks@conwy.gov.uk gyda manylion y ffordd sydd angen ei chau, a dyddiad ac amser y cau.  

  Byddwch angen gwneud cais am hyn o leiaf 28 diwrnod ymlaen llaw. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 05/05/22.

  Byddwn ond yn rhoi caniatâd i bartïon stryd a gynhelir ar benwythnos y Jiwbilî Ddiemwnt, 2 – 5 Mehefin 2022 yn unig.

 2.  Y trefnwyr fydd yn gyfrifol am drefnu arwyddion cau ffordd a gwyriadau, os oes angen.

  Byddwch hefyd angen dweud wrth yr holl breswylwyr a busnesau yn yr ardal fydd yn cael eu heffeithio gan gau’r ffordd. 

 3. Gwiriwch a oes arnoch chi angen trwydded ddigwyddiadau dros dro

  Ni fydd arnoch angen rhybudd digwyddiad dros dro:

  os yw eich parti stryd yn barti preifat i breswylwyr
  os nad yw eich parti yn cael ei hysbysebu ymlaen llaw i ddenu poblos nad ydych yn gwneud arian

  Bydd arnoch angen rhybudd digwyddiad dros dro:

  os ydych yn gwerthu tocynnau ymlaen llawos ydych yn gwerthu alcoholos ydych yn codi ffi mynediad

  Bydd arnoch angen gwneud cais am rybudd digwyddiad dros dro o leiaf 10 diwrnod gwaith ymlaen llaw, yn costio £21.

  Gwnewch gais am Rybudd Digwyddiad Dros Dro

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am drwyddedau adloniant neu alcohol, cysylltwch â Thîm Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar (01492) 576626.

 1. Rydym yn rhoi cyngor taer i drefnwyr drefnu Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ar gyfer eich digwyddiad

end content