Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gyrru trwy eira a rhew


Summary (optional)
Aros yn ddiogel mewn amodau rhewllyd ac eira
start content

Cyn i chi ddechrau teithio, cliriwch yr holl eira oddi ar eich car, gan gynnwys y to a'r goleuadau.  Os ydych yn gyrru gydag eira trwchus ar y to a'r boned gallai syrthio, gan leihau gwelededd y gyrrwr neu syrthio i lwybr cerbyd neu gerddwr arall.

Gwnewch yn siŵr fod eich ffenestr flaen yn glir o rew a stêm – mae’n anghyfreithlon gyrru heb allu gweld yn iawn drwy bob ffenest.

Byddwch yn wyliadwrus o rew - chwiliwch am gliwiau fel rhew ar y palmant neu ar ffenestr flaen eich car cyn i chi gychwyn ar eich taith, a byddwch yn ofalus.

Cadwch bellter lle gallwch stopio’n ddiogel rhyngoch chi a’r car o’ch blaen  - gadewch gymaint â 10 gwaith y bwlch arferol.

Cadwch eich cyflymder yn isel, cyflymwch yn raddol a symudwch i gêr uwch mor sydyn â phosibl.

Ceisiwch beidio â brecio yn sydyn - gall gloi eich olwynion a gallwch sgidio ymhellach.

Gwyliwch am gerbydau'r gaeaf sy'n taenu halen neu'n defnyddio swch eira. Mae ganddynt oleuadau oren sy'n fflachio ac maent yn teithio yn araf - tua 25mya. Arhoswch yn ôl oherwydd gall daflu halen neu ddŵr ar draws y ffordd. Peidiwch â goddiweddyd os nad yw'n ddiogel i chi wneud hynny - efallai bod eira heb ei glirio ar y ffordd o'ch blaen.

Pethau i'w cadw yn eich car

 • crafwr rhew
 • dadrewydd
 • ffôn symudol wedi'i wefru, a gwefrydd
 • torsh
 • pecyn cymorth cyntaf
 • rhaff lusgo
 • blancedi
 • côt gynnes a bŵts
 • gwifrau cyswllt
 • rhaw eira
 • triongl rhybudd
 • bwyd a diod cynnes mewn fflasg
 • sbectol haul i'ch helpu i weld mewn haul isel yn y gaeaf

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content