Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Biniau Graean


Summary (optional)
start content

Rydym yn darparu biniau graean mewn ardaloedd trefol a gwledig i drigolion lleol eu defnyddio. Fel arfer, nid yw'r biniau i'w cael ar y Ffyrdd Prif Flaenoriaeth sy’n cael eu graeanu gan ein Fflyd Graeanu, ond yn hytrach ar ffyrdd sydd â chyffyrdd prysur neu elltydd serth.

Map

Sut i ddefnyddio'r graean yn effeithiol

Mae'r graean yn y biniau i'w ddefnyddio ar y briffordd gyhoeddus yn unig; ni ddylid ei ddefnyddio ar ddreifiau nac ar gyfer defnydd personol. Bydd ychydig bach, wedi'i daenu yn gyfartal yn clirio'r rhan fwyaf o eira a rhew.

Rhoi gwybod am leidr bin graean

Yn y gorffennol bu dwyn o finiau graean. Mae hon yn drosedd ac yn atal pobl gymunedol eu hysbryd rhag trin ardaloedd problemus lleol.

Neu cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru: 101

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content