Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithio ar y Briffordd


Summary (optional)
Mae'r Adain Gwaith Stryd yn cydlynu ac yn trwyddedu gwahanol weithgarwch ar y briffordd, boed hynny ar Ffyrdd, Troedffyrdd, Ymyl Ffyrdd neu Lwybrau Beicio.
start content

Mae'r gweithgarwch hwn yn cynnwys gosod sgipiau ar y Briffordd, gosod neu dynnu sgaffaldau neu balisau i lawr, gosod Craeniau, craeniau casglu ffrwythau a llwyfannau symudol ar y briffordd, defnyddio arwyddion traffig dros dro. Gellir hefyd rhoi trwyddedau i gloddio yn y briffordd, i osod neu drwsio cyfarpar yn y briffordd.

Mae Gwaith Stryd hefyd yn rhoi Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ar gyfer cau ffyrdd neu waharddiadau parcio ar gyfer gwaith stryd a digwyddiadau.

Am ragor o wybodaeth am bob gweithgaredd neu i lawrlwytho ffurflen gais, gweler y wybodaeth ar y chwith neu cysylltwch â Gwaith Stryd neu ffoniwch (01492) 575337.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content