Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

A547 Abergele Road / Llanddulas Road, Abergele - Terfyn Cyflymder


Summary (optional)
start content

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymym yw:-

  • gwella diogelwch ar y ffyrdd


Tudalen Nesaf: Hysbysiad

end content