Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Treforris Road, Dwygyfylchi - Traffig Unffordd


Summary (optional)
start content

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn yw:

  • cynnal llif traffig yn rhydd a gwella diogelwch ar y ffyrdd


Tudalen Nesaf:  Hysbysiad


 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content