Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Talu am Wahanol Anfonebau

Anfonebau Amrywiol (Anfonebau Cyffredinol)


Summary (optional)
Yng Nghyngor Conwy gelwir derbyn tâl am wasanaethau fel Gwahanol Anfonebau. Mae'r Adain Incwm yn gyfrifol am adfer Anfonebau Gwahanol (ac eithrio Budd-dal Tai, Treth y Cyngor a Chyfraddau Annomestig Cenedlaethol). Rydym yn delio gyda phob anfoneb a anfonir gan y Cyngor. Gellir dod o hyd i enghreifftiau o'r rhain yn yr adran hon.
start slider
start slider end slider
end slider
start grid end grid